Výtvarno-architektonická súťaž 700 rokov Žiliny pozná víťazov

Mesto Žilina pri príležitosti osláv 700. výročia udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročia Privilégia pre žilinských Slovákov vyhlásilo počas mája verejnú anonymnú výtvarno-architektonickú súťaž. Jej cieľom bolo vybrať vhodné výtvarno-architektonické riešenie návrhu výtvarného diela, ktoré bude dôstojným spôsobom pripomínať tieto […]

(Viac)


O spravodlivosti, tolerancii a kompromisoch

7. mája 1381 navštívil Žilinu uhorský, poľský a dalmátsky kráľ Ľudovít I. Veľký. Pri príležitosti svojej osobnej návštevy mesta udelil privilégium pre žilinských Slovákov, v ktorom rozhodol o rovnakom zastúpení Slovákov a Nemcov v mestskej 12-člennej rade. Tento dokument bol významný nielen pre stredovekých žilinských Slovákov v ich spore so žilinskými Nemcami, ale predstavuje aj […]

(Viac)


Udalosť, ktorá zmenila históriu Žiliny

V máji si pripomenieme významnú udalosť, ktorá sa zapísala do histórie mesta a značne ovplyvnila aj vtedajší život Žilinčanov. Udelením výsad Privilegium pro Slavis došlo k zrovnoprávneniu Nemcov a Slovákov žijúcich na území mesta. O návšteve uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého v Žiline, ako aj o udelení výsad sme sa rozprávali s Milošom Dudášom, riaditeľom […]

(Viac)


Výtvarno-architektonická súťaž 700 rokov Žiliny pozná víťazov

Mesto Žilina pri príležitosti osláv 700. výročia udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročia Privilégia pre žilinských Slovákov vyhlásilo počas mája verejnú anonymnú výtvarno-architektonickú súťaž. Jej cieľom bolo vybrať vhodné výtvarno-architektonické riešenie návrhu výtvarného diela, ktoré bude dôstojným spôsobom pripomínať tieto […]

(Viac)


O spravodlivosti, tolerancii a kompromisoch

7. mája 1381 navštívil Žilinu uhorský, poľský a dalmátsky kráľ Ľudovít I. Veľký. Pri príležitosti svojej osobnej návštevy mesta udelil privilégium pre žilinských Slovákov, v ktorom rozhodol o rovnakom zastúpení Slovákov a Nemcov v mestskej 12-člennej rade. Tento dokument bol významný nielen pre stredovekých žilinských Slovákov v ich spore so žilinskými Nemcami, ale predstavuje aj […]

(Viac)


Udalosť, ktorá zmenila históriu Žiliny

V máji si pripomenieme významnú udalosť, ktorá sa zapísala do histórie mesta a značne ovplyvnila aj vtedajší život Žilinčanov. Udelením výsad Privilegium pro Slavis došlo k zrovnoprávneniu Nemcov a Slovákov žijúcich na území mesta. O návšteve uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého v Žiline, ako aj o udelení výsad sme sa rozprávali s Milošom Dudášom, riaditeľom […]

(Viac)