KTO SI TO BUDE PAMÄTAŤ, PO SEDEMSTO ROKOCH?

Žilina si pripomína návštevy anjouovských kráľov nielen pre potešenie nadšencov histórie, ale aj pre úžitok celého mesta.

Nezabudnúť na tých, čo pomohli väčšej prosperite mesta, patrilo v minulosti k základom dobrých mravov, ktoré by sme mali zachovávať.

Poznať historický kontext mesta dnes pomáha lepšie chápať a prijímať jeho súčasnú podobu.

Poučiť sa z využitých aj nevyužitých šancí mesta umožňuje zmysluplnejšie plánovať jeho budúcu podobu.