Anjouovci v Žiline

V roku 2021 uplynie rovných 700 rokov od návštevy uhorského kráľa Karola I. Róberta v Žiline. O 60 rokov neskôr navštívil mesto aj jeho syn Ľudovít I. Veľký. Takéto výročia bývajú príležitosťou pripomenúť si, že veci, ktoré sú dnes pre nás samozrejmosťou, v minulosti takými neboli a v budúcnosti nimi nemusia byť. Na začiatku príbehu dnešného mesta ako prirodzeného centra obchodu a priemyslu severozápadného Slovenska boli totiž aj návštevy uhorských kráľov z rodu Anjou.