Žilina, 12. júla 2021 – Významné výročie 700 rokov od udelenia najstarších známych privilégií si dnes 12. júla pripomína mesto Žilina. Vo svojej listine z  roku 1321 oslobodil kráľ Karol I. Róbert žilinských mešťanov od platenia mýta a udelil im výlučné právo rybolovu i míľové právo, čo znamenalo, že v okruhu jednej míle od mesta okrem Žilinčanov nesmú bývať ani vykonávať živnosť iní remeselníci.

Výročie udelenia mestských privilégií si Žilina v tomto roku pripomína viacerými aktivitami. Pri tejto príležitosti samospráva vydala napríklad pamätnú mincu i medailu, príležitostnú obálku, záložku do knihy, vyhlásila architektonicko-výtvarnú súťaž či v spolupráci s Považským múzeom v Žiline usporiadala odbornú výročnú konferenciu.

Od pondelka 12. júla odchádza akákoľvek oficiálna pošta z kancelárie primátora mesta Žilina
v príležitostnej obálke odkazujúcej na významné výročia a listy sú označované špeciálnou razbou. V obehu je aj špeciálny korešpondenčný lístok pripomínajúci 700 rokov mestských výsad pre Žilinu.  Filatelisti, ktorí by mali záujem zaobstarať si špeciálu obálku či pamätnú mincu, môžu navštíviť odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou na Mestskom úrade v Žiline (oproti matričnému úradu na prízemí budovy) v stredu 14. 7. a v stredu 21. 7. od 10.00 do 12.00 hod., prípadne v iný termín po predošlej dohode na e-maile: hovorca@zilina.sk.

Podľa zachovaných informácií sa 12. júla 1321 nachádzal panovník Karol I. Róbert v poľnom tábore pod Trenčianskym hradom, kde vybavoval všetky záležitosti súvisiace s prechodom jednotlivých území pod kráľovu zvrchovanosť po smrti jeho úhlavného nepriateľa Matúša Čáka Trenčianskeho. Z tábora vydal aj žilinské privilégiá.

„Mestské výsady, ktoré si pripomíname v tomto roku, natrvalo ovplyvnili rozvoj mesta. Udelenie privilégií bolo v 14. storočí dôležitým impulzom rozvoja mesta podobne ako vybudovanie  košicko-bohumínskej železnice v 19. storočí. Od tohto momentu prežilo naše mesto dobré, ale aj ťažké obdobia, ktoré v ňom zanechali nezmazateľnú stopu. Za jeho dnešnou podobou stojí množstvo významných ľudí, ktorí Žilinu menili, budovali a pretvárali. Dnes ju môžeme právom nazvať metropolou severného Slovenska a významným dopravným uzlom. Verím, že naše mesto čaká aj naďalej pekná a úspešná budúcnosť,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.